Höstens föreläsnings- och seminarieserie om äldre och åldrandet är klar

Schemat för Stiftelsen Stockholm läns Äldrecentrum seminarieserie "Om äldre och åldrande" är nu klar för hösten 2011. Syftet med seminariern är att ge personalen i äldreomsorgen möjlighet att ta del av forskning och aktuella frågor inom ämnesområdet. Seminarierna innehåller både föreläsningar, diskussioner och grupparbeten där deltagarna förväntas delta aktivt. Varje seminarium pågår mellan kl 13.30 – 16.00 med paus för kaffe.

Abonnemang och anmälan
Från och med 2011 krävs ett abonnemang för att delta. Varje abonnemang ger rätt till en plats vid samtliga vårens seminarier. Abonnemangen är inte personbundna utan kan användas av olika personer. De arbetsplatser som vill ge flera medarbetare möjligheter att delta i seminarierna får köpa fler abonnemang!

Abonnemanget för hösten 2011 kostar totalt 625 kr (500 kr i+ moms 125 kr). Anmälan och köp av abonnemang görs genom att klicka på länken i högerkolumnen. En faktura skickas ut efter att vi har fått din anmälan. När avgiften är betald skickar vi ett deltagarkort som ska visas upp vid entrén. Vi behöver få din anmälan senast den 5 september 2011.

Var?
Föreläsningarna äger rum i Frälsningsarméns lokaler på Hornsgatan 98 i Stockholm. Dit kommer du enklast med tunnelbana (röda linjen) T-bana Zinkensdamm eller med buss 4 eller 66 till hållplats Zinkensdamm.

Har du några frågor om abonnemangen eller seminarierna går det bra att ringa eller mejla till:

Ingrid Hjalmarson, tel 08 690 58 13   mail ingrid.hjalmarson@aldrecentrum.se                                                                               

 Eva Norman, tel 08 690 58 03, mail eva.norman@aldrecentrum.se

Föreläsnings/seminarieprogram hösten 2011

 • Föreläsning A, 15 september, Kl 13.30 – 16.00
  - Äldre och läkemedel
  Föreläsningen handlar om varför äldre är mer känsliga för läkemedel än yngre personer, vanliga läkemedel hos äldre och åtgärder för att underlätta och förbättra läkemedelsbehandlingen hos äldre personer. Det kommer även att ges utrymme för frågor och diskussion.
  Föreläsare/seminarieledare: Kristina Johnell, Docent

 • Föreläsning B, 13 oktober, kl 13.30-16.00
 • - Förändrade beteenden hos personer med demenssjukdom
  Föreläsningen/seminariet handlar om vad som kan orsaka dem och hur de kan bemötas?
  Föreläsare/seminarieledare: Ulla Tunedal, högskoleadjunkt
  Föreläsning C, 10 november, Kl 13.30 – 16.00 
  - Att möta äldre med tecken på psykisk ohälsa
  Föreläsningen/seminariet ger en orientering om olika psykiska sjukdomar, om de vanligaste läkemedlen och om vad personal bör tänka på i bemötandet.
  Föreläsare/seminarieledare: Catharina Pisoni-Söderblom, enhetschef och leg sjuksköterska
  Föreläsning D, 8 december, Kl 13.30 – 16.00
  - Våld mot äldre kvinnor i nära relationer
  Våld mot äldre kvinnor är ett folkhälsoproblem, men är något som fortfarande alltför sällan fångas upp. Hur vanligt är våldet, i vilka sammanhang förekommer det och vilka signaler kan vi hålla utkik efter?
  Föreläsare/seminarieledare: Josefin Grände, utbildare och sakkunnig i kvinnofridsfrågor  
Publicerad 2011-06-20
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 20 juni 2011 - 13:15 © Äldrecentrum

Kontakt

Ingrid Hjalmarson
08-690 58 13

Eva Norman
08-690 58 03

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår