Hårdare regler om bemanning demensvården

Kommunernas bemanning av demensvården ska regleras och Socialstyrelsen arberar nu med att ta fram föreskrifter som beräknas vara klara till sommaren 2012.

– Lagens krav på god kvalitet har inte räckt. Regelverket behöver förtydligas. Därför tar vi fram föreskrifter med bindande regler om socialnämndernas ansvar när det gäller bemanning, säger avdelningschef Anders Printz i ett pressmeddelande från Socialstyrelsen.

Bakgrunden till föreskriften är bland annat Socialstyrelsens nationella nattliga tillsyn som genomfördes i slutet av 2010. Tillsynen visade att sex av tio demensboenden är obemannade under kortare eller längre del av natten och att vart fjärde demensboende får inte någon personalförstärkning vid tillfällen med hög arbetsbelastning.

Föreskrifterna ska arbetas fram i dialog med anhöriga, personal och huvudmän som tillsammans ska identifiera vilka områden som bör omfattas av reglerna. Områden som berörs kan till exempel handla om krav på att bemanningen måste vara tillräcklig för att ingen demenssjuk ska lämnas ensam under någon del av dygnet. Eller att det ska vara tillräckligt med personal för att varje person med demenssjukdom ska ges ett meningsfullt innehåll i vardagen säger

Riktlinjerna kommer dock inte att ställa krav på exakt antal personal då man ser risker i det.

- Kvaliteten är det som ska avgöra om man bryter mot reglerna eller inte. Om säkerheten och tryggheten brister ska det inte vara möjligt att gömma sig bakom att man har ett visst antal anställda. God kvalitet hänger på många saker, utöver antal även personalens kompetens, ledarskapet, lokalernas anpassning och hur allvarligt sjuka de äldre i gruppen är, säger Anders Printz.

Vidare skriver Socialstyrelsen i pressmeddelandet att föreskrifterna tas fram i en öppen dialog med intressenterna där möjligheten att inhämta anhörigas svar på olika frågor via webben ska prövas. En referensgrupp med företrädare för anhörigorganisationer, professionella organisationer och företrädare för huvudmännen tillsätts. Förslagen kommer att skickas på bred remiss under minst två månader.


 

 

Publicerad 2011-08-17
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 17 augusti 2011 - 11:23 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår