Goda måltider inom sjukvården sökes

Bra mat är en viktig del i tillfrisknandet och nu genomför Socialstyrelsen, Livsmedelsverket och Kost och Näring samt Sveriges Konsumenter en gemensam satsning för att sätta fokus på sjukhusmaten. Därför söker de sjukhus eller annan sjukvårdsverksamhet som har en bra måltidsverksamhet. Det kan gälla både, smak, näringsinnehåll, miljömedvetenhet, bra specialkost och annat som gör att måltiden som helhet känns bra.

Även en trevlig måltidsmiljö, patientinflytande och annorlunda idéer kring måltiden och miljön är viktigt och därför söks exempel där enskilda sjukhus eller kliniker aktivt arbetar för att förhöja patienternas måltidsupplevelse genom till exempel:

 • ledningssystem och kvalitetssystem
 • kostpolicys
 • utbildningsinsatser
 • uppföljning och utvärdering
 • samverkan mellan vårdgivare och andra aktörer
 • samverkan med intressegrupper
 • individanpassning
 • smak, näring, specialkost, måltidsmiljö med mera

Även goda exempel sökes på lyckat upphandlingsarbete inom till exempel:

 • miljö och etik
 • livsmedel för egen producerad mat
 • hela måltidskoncept med mera

Är du personal, patient, anhörig eller på annat sätt har exempel på bra måltider inom hälso- och sjukvården så hör av dig till socialstyrelsen senast den 31 maj 2011. Maila in kontaktuppgifter till verksamheten och en kort presentation av vad som göra att det är ett gott exempel.

 

Skicka e-post till: maltidsupplevelserhsl@socialstyrelsen.se    

Publicerad 2011-05-03
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 03 maj 2011 - 15:40 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår