Fullsatt seminarium om kontaktmannaskap

Innebörden av begreppet kontaktmannaskap skiljer sig åt från arbetsplats till arbetsplats. För att få klarhet i vad som egentligen menas med kontaktmannaskap skrevs 2010 boken "Kontaktmannaskap i äldreomsorgen". Under ett fullsatt frukostseminarium den 29 januari på Äldrecentrum talade två av bokens författare om vad kontaktmannaskap är och hur man kan skapa förutsättningar för ett väl fungerande arbete med kontaktmän och social dokumentation inom äldrevården.


Eva Norman, utredare vid Äldrecentrum och Kerstin Wennberg, adjunkt vid Stockholms universitet institutionen för socialt arbete, talade om kontaktmannaskap under frukostseminariet med namnet "Kontaktmannaskap och social dokumentation - möjligheter till utveckling". Eva och Kerstin berättade under seminariet att syftet med kontaktmän är att den äldre ska få en personlig, trygg och säker hjälp, och att kontaktmannen även ska bidra med stöd och omsorg för den äldre.

Planering, tydlighet och stöd var svaret från publiken på vilka som är de viktigaste förutsättningarna för ett väl fungerande kontaktmannaskap. Planering för att möjliggöra tid, tydlighet inom organisationen och stöd och tid till reflektion och diskussion.

Föreläsarna tog även upp utmaningarna med social dokumentation. Att det kan vara svårt att dokumentera om man till exempel har svenska som andra språk eller dyslexi. För att förenkla den sociala dokumentationen krävs det att chefen på arbetsplatsen arbetar med bland annat motivation hos medarbetarna samt gör en långsiktig handlingsplan för hur arbetsplatsen ska arbeta med språkutveckling.

Publicerad 2014-02-03
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 03 februari 2014 - 16:45 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår