Frukostseminarium om kontaktmannaskap och social dokumentation

Äldrecentrum bjuder onsdagen den 29 januari 2014 in till ett frukostseminarium under rubriken "Kontaktmannaskap och social dokumentation - möjligheter till utveckling"

En personcentrerad vård och omsorg förutsätter ett fungerande kontaktmannaskap och en god social dokumentation. Seminariet tar upp de områden som är centrala att arbeta med för att utveckla stödet och hjälpen till de äldre genom att ge förutsättningar till personalen inom äldreomsorgen.

Under seminariet presenteras även kommande utbildningssatsningar från Äldrecentrum om kontaktmannaskap och social dokumentation för personal med svenska som andraspråk. Vi kommer att informera om innehållet i utbildningarna, bland annat hur chefen kan arbeta med att skapa förutsättningar för kontaktmannaskapet, språksvårigheter och social dokumentation.

Anmälan görs här senast den 27 januari 2014, Seminariet är kostnadsfritt och anmälan är bindande, dock kan platsen överlåtas till annan person. Vid utebliven avbokning debiteras 500:-/person

Tid: Smörgås och kaffe serveras kl 8.00. Seminariet börjar kl 8.30 till 9.30

Plats: Stockholms läs Ädrecentrum, Gälegatan 16, 8 trappor.

Föreläsare: Eva Norman, utredare vid Äldrecentrum och Kerstin Wennberg, adjunkt vid Stockholms universitet institutionen för socialt arbete.

För frågor angående frukostseminariet kontakta:

Bengt Larsson, utvecklingschef, Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum bengt.larsson@aldrecentrum.se Tel. 08- 690 58 39.

 

Publicerad 2014-01-10
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 10 januari 2014 - 13:13 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår