Frukostseminarium för dig som vill veta mer om Checklista demens

Tillsammans med Svenskt Demenscentrum och SveDem har Äldrecentrum tagit fram en checklista som är tänkt att vara ett stöd för de team som arbetar i särskilt boende. Checklistan bygger på Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Den 18 februari hålls ett frukostseminarium för dig som vill veta mer om checklistan. Läs mer och anmäl dig här

Publicerad 2013-01-14
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 14 januari 2013 - 11:28 © Äldrecentrum

Kontakt

Tove Ahner
Utvecklingsledare SveDem
Tel: 08-690 58 30


Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår