Frukostseminarium - Våld mot äldre i nära relationer

Fredagen den 12 september bjuder Äldrecentrum in till ett spännande frukostseminarium om våld mot äldre i nära relationer. Äldre personer som utsätts för våld i nära relationer har länge varit en osynlig grupp. Det är kommunerna som har det främsta ansvaret att ge våldsutsatta det stöd och den hjälp de behöver. Ansvaret har skärpts i och med Socialstyrelsens nya föreskrifter. För att kunna upptäcka våld, ställa frågor om våld och agera på rätt sätt behövs kompetens och metodutveckling.

Äldrecentrum kommer under hösten 2014 att erbjuda en grundkurs om våld i nära relationer för personal inom äldreomsorgen. Den ska behandla följande frågor:

  • Hur ser våld mot äldre i nära relationer ut?
  • Vilket ansvar har äldreomsorgen att hantera äldres våldsutsatthet?

Innehållet i frukostseminariet är en föreläsning av Josefin Grände och mer information om den kommande utbildningen.

Anmälan: Anmälan görs här senast den 9 september 2014, Seminariet är kostnadsfritt och anmälan är bindande, dock kan platsen överlåtas till annan person. Vid utebliven avbokning debiteras 500:-/person
Tid: Smörgås och kaffe serveras kl 8.00. Seminariet börjar kl 8.30 till 9.30
Plats: Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 8 trappor.
Föreläsare: Josefine Grände författare och utbildare
Övriga deltagare: Chatrin Engbo direktör vid Äldrecentrum, Eva Norman och Ingrid Hjalmarson, utredare vid Äldrecentrum

 

För frågor angående frukostseminariet kontakta:
Bengt Larsson, utvecklingschef, Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum
bengt.larsson@aldrecentrum.se Tel. 08- 690 58 39.

Publicerad 2014-06-19
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 19 juni 2014 - 15:48 © Äldrecentrum

Kontakt

Bengt Larsson
Utvecklingschef

Tel. 08- 690 58 39
bengt.larsson@aldrecentrum.se 

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår