Frukostmöte om våld i nära relationer

Våldsutsatta äldre är fortfarande en ganska dold grupp i samhället. Som en fortsättning på arbetet för att uppmärksamma våldsutsatta äldre som Länsstyrelsen genomfört startar nu Äldrecentrum en utbildning inom området. Våld mot äldre i nära relationer var också temat för Äldrecentrums frukostmöte den 12 september.

Kursledare Josefin GrändeJosefin Grände, som kommer att vara kursledare för utbildningen ”Våga se, våga fråga, våga agera”, berättade om det arbete som pågår för att utveckla kunskap inom området. Josefin Grände har tidigare varit kursansvarig hos Länsstyrelsen.

Det finns ganska lite siffror som beskriver problematiken kring våld mot äldre. Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) har genomfört en befolkningsundersökning. Undersökningen heter Våld och hälsa – En befolkningsstudie om kvinnors och mäns våldsutsatthet samt kopplingen till hälsa. 10 000 kvinnor och 10 000 män i åldern 18-74 år har tillfrågats om sin utsatthet för våld – i barndomen, ungdomen och vuxen ålder. Rapporten visar att 46 procent av kvinnorna och 38 procent av männen uppger att de någon gång blivit utsatta för allvarligt fysiskt, sexuellt eller psykiskt våld.

- Våld påverkar fysisk och psykisk hälsa. Vi behöver se vad våldet kostar oss själva och samhället på kort och på lång sikt, menar Josefin Grände.

Socialnämnden har ett stort ansvar enligt socialtjänstlagen för att uppmärksamma och förebygga våld. Det kommer också nya föreskrifter inom området från Socialstyrelsen som träder i kraft den 1 oktober.

- Kunskapen om våld behöver bli en del av verksamheten. Vi måste föra in kunskap där ansvaret ligger, säger Josefin Grände.

Utbildningen ”Våga se, våga fråga, våga agera” omfattar 1,5 dagar och äger rum den 20 november och den 11 december 2014.

Läs mer om utbildningen>>

Publicerad 2014-09-22
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 22 september 2014 - 09:38 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår