Från observation till handling i äldreforskningen

Under det senaste decenniet har forskare inom äldreområdet lagt mycket arbete på att kartlägga en mängd olika faktorer som påverkar äldres hälsa och risken att insjukna i demens. Bland annat har man tittat mycket på livsstilsfaktorer. Men nu byter forskningen delvis inriktning och går från att vara en passiv observatör till mer handling.

– Hittills har man inte lyckats få fram ett botemedel för demens, och trots stora ansträngningar har vi ännu inte lyckats med att ta fram nya och effektivare farmakologiska behandlingar mot sjukdomen. Därför lägger forskningen nu allt större vikt vid förebyggande arbete, säger Miia Kivipelto, professor vid ARC.

Miia Kivipelto leder en del av HATICE som är en ny europiska studie om hälsosamt åldrandet. I studien undersöker man om internet-baserade rådgivning till äldre kan vara en väg framåt för att förebygga bland annat demens, hjärtkärlssjukdom, stroke, diabetes, högt blodtryck, högt kolesterolvärde, rökning och fysisk inaktivitet. Så småningom hoppas man att resultatet ska bli ett internet-baserat verktyg, med äldre personer som målgrupp, som lätt kan anpassas till och användas i många olika länder.

I projektet ska totalt 4600 personer 65 år och äldre från Finland, Frankrike och Nederländerna ingå. De ska lära sig att leva ett friskare liv med hjälp av internet-baserat stöd som omfattar både allmän information om sjukdomar och mer personligt stöd från sjuksköterskor och läkare.

 

Kimberly Kane

Publicerad 2013-10-29
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 29 oktober 2013 - 11:33 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår