Framtidsnotan som ingen vill stå för

Professor och forskningsledare på Äldrecentrum, Mats Thorslund ger sin syn på framtidens äldreomsorgs i tidningen VISION (fd SKTF). Mats Thorslund anser att det skulle krävas ytterligare 150 000 anställda i äldreomsorgen, utöver dagens 250 000, för att leva upp till dagens standard

I Intervjun berättar professor Mats Thorslund om de kostnadsökningarna specifikt för äldreomsorgen som han har räknat på. I hans beräkningar kommer kostnaderna fram till 2040 att stiga mellan 80 och 100 procent, alltså närmast en fördubbling.

Läs mer:

www.sktftidningen.se

 

Publicerad 2011-10-10
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 10 oktober 2011 - 08:49 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår