Frågan är om omsorgen ska vårda eller dokumentera

Dokumentation inom äldreomsorgen har länge beskrivits som eftersatt. Det pågår ett projekt hos några utförare inom Kungsholmens stadsdel i Stockholm för att förbättra den sociala dokumentationen inom hemtjänst, på servicehus och i omsorgsboende. Men trots denna ambitiösa satsning har ändå inte all omsorgspersonal allt det som krävs att kunna utföra dokumentation.

Personalens individuella förutsättningar för att dokumentera varierar stort. En del har bristande kunskaper i svenska språket, andra har olika former av dyslexi eller saknar grundläggande datorkunskaper. Modellen, däralla i personalgruppen ska dokumentera, är väldigt resurskrävande. Ett alternativ skulle kunna vara att ha särskilda dokumentationsansvariga på enheterna. Ungefär tio procent av arbetstiden går åt till dokumentation för en kontaktman, den person som ansvarar för kontakten mellan omsorgstagaren och vård och omsorgspersonalen.

Personalen får ofta välja bort något i omsorgsarbetet eller så använder de sig helt enkelt inte av dokumentationen i det dagliga arbetet. Istället används manuella dokument, exempelvis arbetskort eller så kallade schemaprogram. När det gäller genomförandeplanen, som ska beskriva hur och när beviljade insatser utförs, har personalen i många fall utgått från sin egen arbetssituation när de har bedömt möjligheten att faktiskt kunna utföra insatser. Och även för att bedöma hur ofta insatser ska kunna ges. Läs rapporter ”Dokumentera eller ge vård och omsorg” under publicerat. 

Publicerad 2010-11-19
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 19 november 2010 - 13:30 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår