Förslag till föreskrifter för personer med demenssjukdom

Socialstyrelsen har sänt ut föreskrifter och allmänna råd om bemanning i särskilda boenden. En utgångspunkt för det arbetet har varit en studie från Äldrecentrum, Lämplig bemanning i boende särskilt avsett för personer med demenssjukdom 2010:10.

Äldrecentrum har också bistått Socialstyrelsen i arbetet med hur boendeenheterna ska kunna bedöma vilken bemanning som behövs givet de behov de boende har. Detta arbetet har bl.a. resulterat i en blankett som finns med i remissmaterialet, och är tänkt att användas för att redovisa hur en boendeenhet är bemannad i förhållande till behovet av insatser.

Bakgrunden till föreskrifterna som nu är ute på remiss är att det i dag saknas klara och bindande regler som ska vägleda kommunerna till att ge en god omsorg för personer med demenssjukdom.

 

Publicerad 2012-04-05
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 05 april 2012 - 10:44 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår