Forskningscirkel om demens för biståndshandläggare startar till hösten

Äldrecentrum arrangerar forskningscirklar för olika yrkesgrupper som arbetar inom äldreomsorgen. Den grundläggande idén är att i en forskningscirkel utgå från deltagarnas erfarenheter och kunskap. Syftet är att med hjälp av aktuell forskning vidga perspektiven och bidra till utveckling och fördjupning i arbetet.

Till hösten startar en forskningscirkel om demens för biståndshandläggare. Syftet är att ge kompetensutveckling inom demensområdet och utgångspunkten för forskningscirkeln kommer att vara Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg om personer med demenssjukdomar.

I forskningscirkeln möts yrkesverksamma och personer som både har erfarenheter av att arbeta med äldreomsorg och som har anknytning till forskning för att tillsammans reflektera över och få ny kunskap om aktuella och angelägna frågeställningar.

En forskningscirkel består av sex till åtta deltagare samt två cirkelledare, som träffas fem gånger med några veckors mellanrum. Ledarnas uppgift är att problematisera, ställa frågor samt att leda och hjälpa gruppen i sökandet efter ny kunskap. Mellan träffarna krävs att deltagarna ägnar forskningscirkeln ytterligare tid, upp till en halv arbetsdag mellan varje tillfälle, för att läsa och göra olika uppgifter.

Med utgångspunkt från de nationella riktlinjerna för vård och omsorg om personer med demenssjukdom kommer vi i forskningscirkeln fördjupa kunskaperna om olika demens-sjukdomar, symptom, vilka behandlingar som finns, vilka funktionsnedsättningar de medför för dem som drabbas samt om bemötande.

Var, när och hur?
Cirkeln startar måndagen den 12 september 2011, kl. 9.00 och håller på fram till kl. 12.00. Övriga träffar är den:
7 oktober        kl. 9.00-12.00
27 oktober      kl. 9.00-12.00
17 november   kl. 9.00-12.00
9 december     kl. 9.00-12.00

Cirkelledare är Cecilia Werge och Ingrid Hjalmarson.

Vi kommer att vara på Äldreforskningens hus, Gävlegatan 16, Stockholm. T-bana Odenplan eller S:t Eriksplan eller ta buss 3 till Torsplan)

Kostnaden för att delta är 2700 kr plus moms/ per deltagare.

En faktura skickas ut efter att vi har fått din anmälan. Anmälan är bindande men kan överlåtas till en annan person. Vi behöver få din anmälan senast den 5 september 2011.

Har du några frågor kontakta gärna
Ingrid Hjalmarson telefon 690 58 13

 

Publicerad 2011-06-22
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 22 juni 2011 - 15:45 © Äldrecentrum

Kontakt

Ingrid Hjalmarson
08-690 58 13

Anmälan

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår