Forskarstipendier för stöd till äldres hälsa och livssituation

Nu kan du som är registrerad forskarstuderande vid samhällsvetenskaplig eller medicinsk institution vid universitet eller högskola söka ett av Stiftelsen Solstickan fem utlysta stipendier.

Stipendierna är avsedda för att stödja forskningen som skall syfta till att hos äldre belysa olika aspekter på fysiska och psykiska förändringar, som är en följd av normalt eller för tidigt åldrande. Inför 2012 års stipendier kommer i första hand stöd att ges till projekt som avser äldres hälsa och livssituation. Projekt som avser kränkande behandling och omvårdnadsvåld mot äldre är särskilt välkomna. Ansökningar som avser helt andra frågeställningar och håller hög vetenskaplig kvalitet kan också komma ifråga.
 
Stipendiet kan utgå under högst 3 år. Den som ansöker om stipendium under ytterligare ett år skall redovisa sin tidigare verksamhet och redan erhållna resultat.

 

 

Publicerad 2011-09-12
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 12 september 2011 - 11:00 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår