Föreläsningar till vård och omsorgspersonal

Välkommen till Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum seminarieserie om äldre och åldrandet. I vår seminarieserie får du som arbetar inom äldreomsorgen ta del av aktuell kunskap och forskning inom äldreområdet. Varje seminarium innehåller både föreläsning, diskussioner och grupparbeten där deltagarna aktivt deltar och diskuterar tillsammans med andra deltagare och föreläsare.

Föreläsningarna äger rum i ABF: s lokaler på Sveavägen 41 i Stockholm och pågår mellan kl 14.00 – 16.00 med paus för kaffe. Nytt för iår är att vi testar att köra seminarierna via videolänk och om allt faller väl ut så är det möjligt att anmäla sitt intresse för att delta online till nästa termin. 

Föreläsning A 25 september - Kl 14.00 – 16.00

Samtalet som stöd för psykisk hälsa hos äldre
Samtal med äldre människor kan innebära att möta människor i kris. Hur hanterar vi och bemöter ångest och depression samt känslor såsom sorg och ilska? Hur kan vi stödja äldre människor med att finna en mening med tillvaron, en acceptans av det som varit och det som är? Seminariet innehåller förklaringsmodeller om den äldre människans psykologiska utveckling samt kunskap och erfarenheter från mitt arbete som kurator inom äldreomsorgen
Föreläsare: kurator/leg. psykoterapeut Monica Stenberg

Föreläsning B, 20 oktober, Kl 14.00 – 16.00

It's my party – Möjligheter och hinder att upprätthålla engagemang i meningsfulla aktiviteter på vård och omsorgsboenden
Vi presenterar projektet "Intressebaserade aktiviteter" som utvecklar och provar hur aktiviteter som bygger på de boendes lust och intresse kan möjliggöras på vård och omsorgsboenden
Föreläsare: Margarita Mondaca Msc, leg. Arbetsterapeut, Lena Rosenberg PhD, leg. Arbetsterapeut Karolinska Institutet

Föreläsning C, 12 november, Kl 14.00 – 16.00

Måltidssituationen vid demenssjukdom
Mat och måltider utgör viktiga delar i begreppet välbefinnande. Att kunna äta och ha kontroll över vad man väljer kan bidra till välbefinnande, känsla av självständighet och värdighet. Hur kan du som personal på ett bra sätt hjälpa och stödja en person med demenssjukdom när det gäller mat och måltider?
Föreläsare: Birgitta Villner Gyllenram, koststrateg Stiftelsen Äldrecentrum

Föreläsning D, 10 december, Kl 14.00 – 16.00 

Psykisk ohälsa hos äldre
Mellan äldreomsorg och psykiatri - om psykisk ohälsa hos äldre. Äldres psykiska ohälsa har länge varit ett eftersatt område. Men nu har något hänt? Vem och vilka talar vi om? Vad är en "första hjälpare"?  Vad kan jag behöva veta om jag arbetar i äldreomsorg, i psykiatrin eller i primärvården En snabb överblick på ett stort område som kan ge inspiration för fortsatt fördjupning.
Föreläsare: Susanne Rolfner-Suvanto leg. sjuksköterska och fil. mag. i vårdpedagogik.

 

Abonnemang: För att kunna delta krävs ett abonnemang som gäller för hösten 2014. Varje abonnemang ger rätt till en plats vid samtliga seminarier. Abonnemangen är inte personbundna utan kortet kan användas av olika personer. De arbetsplatser som vill ge flera medarbetare möjligheter att delta i seminarierna kan köpa fler abonnemang!

Abonnemanget gäller för hösten 2014 med totalt fyra seminarier. Ett abonnemang kostar 750 kr ex moms och kan beställas via ett webbformulär i länken till höger. När du anmält dig skickar vi ett deltagarkort som ska visas upp vid entrén vid varje seminarium. Du får också en faktura

Enstaka föreläsningar: Du kan även delta vid enstaka seminarier. Priset är då 500 kr ex moms. Anmälan gör du till Rose-Marie.Hedberg@aldrecentrum.se senast två veckor före aktuellt seminarium.

Plats: Föreläsningarna äger rum i ABF: s lokaler på Sveavägen 41 i Stockholm.

Kontakt: Har du några frågor, kontakta: Rose-Marie.Hedberg@aldrecentrum.se

När du anmält dig skickar vi ett deltagarkort som ska visas upp vid entrén vid varje seminarium. Du får också en faktura.

Publicerad 2014-04-28
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 28 april 2014 - 15:29 © Äldrecentrum

Kontakt

Bengt Larsson
Tel: 08-690 58 39

bengt.larsson@aldrecentrum.se

 

Rose-Marie Hedberg
Tel: 08-690 58 02

rose-marie.hedberg@aldrecentrum.se

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår