Om anhörigas insatser, årets sista föreläsning på ABF-huset

"Anhörigas insatser–kan de lösa äldreomsorgens problem?" Det var rubriken på den föreläsning som Anders Wimo, professor vid Alzheimer's Disease Research Center, Karolinska Institutet och familjeläkare, gav den 2 december. Ett tjugotal åhörare hade vågat ta sig hit trots snöovädret denna torsdag för att lyssna till säsongens sista ABF-föreläsning arrangerad av Äldrecentrum, pensionärsorganisationerna PRO, SPRF, och SPF samt ABF och Studieförbundet Vuxenskolan. Anders Wimo konstaterar att befolkningen blir allt äldre och att en stor del av vårdpersonalen går i pension innan 2020, ungefär samtidigt som antalet 80-åringar kommer att öka markant.

– Just nu är det stabilt, men efter 2020 ökar antalet 80-åringar dramatiskt. Och antalet 100-åringar ökar dramatiskt just nu. Förr ringde kungen och gratulerade 100-åringarna, men det skulle han inte hinna göra i dag, säger Anders Wimo.

De som vårdar anhöriga i Sverige idag, är främst kvinnor. 67 procent av anhörigvårdarna är kvinnor, och de allra flesta anhörigvårdarna är make eller maka. De anhöriga utför till största delen hushållsgöromål, som att handla tvätta, städa och liknande. Tillsyn utgör en stor del av den hjälp som anhöriga ger till äldre med demenssjukdom. För anhöriga till äldre utan demenssjukdom är tillsyn mer sällsynt, här handlar det mer om att hjälpa till med hushållsarbete .

De anhörigas situation innebär påfrestningar av olika slag. Anders Wimo säger att det för sambon till den som behöver hjälp, ofta innehär fysiskt påfrestning, dålig sömn och ständig tillsyn. För ”närbon” exempelvis barn och grannar som bor inom rimligt avstånd från den äldre, är fysisk påfrestning och stress ett vanligt förekommande. De anhöriga måste ständigt vara beredda att rycka in. Personer med demenssjukdom ringer ofta sina barn för att de glömmer att de nyligen ringt. För ”fjärrbon”, anhöriga som bor långt bort, lever med stressen att inte veta vad som pågår hos den äldre.

För att lösa äldreomsorgens problem kan man ordinera morot och/eller piska. Anders Wimo presenterar en rad förslag. Att lagstadga att barn tar ansvar för sina föräldrar, eller att införa mycket höga egenavgifter på hemtjänsthjälp. Som morot skulle anhörigvårdare kunna få någon typ av ekonomisk ersättning eller kanske större satsningar på stödverksamhet för anhöriga, som avlösning i hemmet, dagverksamhet, stödgrupper och utbildning till de anhöriga.

 

Publicerad 2010-12-09
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 09 december 2010 - 13:46 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår