Inbjudan till fördjupningskurs i reflektion

Stockholms läns Äldrecentrum anordnar under våren 2015 en fördjupningskurs i reflektion för personer som tidigare gått en grundläggande reflektionsutbildning och som nu arbetar med reflektion. Kursen omfattar fyra kursdagar under våren. Första kursdagen är den 15 april.

Att fortlöpande reflektera i arbetet är både kompetensutvecklande och personalvårdande. Genom reflektion på arbetsplatsen får personalen tillsammans inhämta och bearbeta kunskap med utgångspunkt från upplevelser och erfarenheter i vardagssituationer. På detta sätt skapas tillfällen att tillsammans reflektera över olika arbetssituationer och de arbetssätt som används vilket i förlängningen ger arbetsutveckling. 

Utbildningen vänder sig till personal som tidigare har gått reflektionsutbildning och har erfarenhet av att arbeta med reflektion. 

Målet med kursen är att deltagarna ska få fördjupade kunskaper om reflektionens betydelse för arbetsutveckling både på individ- och gruppnivå. Ett mål är också att deltagarna ska fördjupa sina kunskaper om att leda reflektion och praktiskt tillämpa olika reflektionsmetoder/modeller.

Läs mer om kursen här>>.

Publicerad 2015-01-20
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 20 januari 2015 - 13:06 © Äldrecentrum

Kursinbjudan och anmälan

Kursinbjudan och program i pdf-format>>

Kontakt

Eva Norman
08-690 58 03

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår