För vems skull?

Nu finns boken "För vems skull?" att beställa. Boken är skriven på uppdrag av regeringen och behandlar den svåra frågan om tvångs- och skyddsåtgärder inom demensvården.

Syftet med boke var att få ett kunskapsunderlag som kunde ligga till grund för en eventuell lagstiftning inom området.

Publikationen ges ut av Svenskt demenscentrum.

För vems skull? Om tvång och skydd i demensvården (2010) Pris: 140 kr + porto, inkl moms

Skicka beställning till magnus.westlander@demenscentrum.se »
(Ange namn, adress och antal exemplar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicerad 2011-01-19
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 19 januari 2011 - 15:17 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår