Följ Äldrecentrum på Facebook

FacebookGenom att ”gilla” Äldrecentrum på Facebook får du nyheter, information om våra senaste rapporter och om aktuella seminarier och konferenser direkt på din egen Facebooksida.

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är en forsknings- och utvecklingsstiftelse. Ämnesområden i fokus är äldreomsorg, äldrevård, hälsofrämjande insatser för äldre och insatser för äldre med stora och sammansatta behov. Uppdraget är att ta fram kunskap och bidra till utveckling och lärande i dessa ämnen.

Gör så här för att följa Äldrecentrum på Facebook
Om du är medlem på Facebook kan du följa vår information genom att ”gilla” vår Facebook-sida. Det gör du genom att klicka på ”gilla”-knappen som finns i toppen på vår sida. Äldrecentrums sida hittar du genom Facebooks sökfunktion eller via länken i högerkolumnen på den här sidan.

Publicerad 2012-07-05
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 05 juli 2012 - 10:22 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår