Fokus äldre - DN bilaga

Just nu händer mycket inom äldreforskningen och stora utbildningssatsningar görs för att fler ska välja att arbeta inom vården och omsorgen om äldre. Hur har vård- och omsorgsbehovet förändrats de senaste åren? Alltfler arbetar efter pensionen och är friskare långt upp i åldrarna – hur påverkar det boende och hjälp behov? Hur ser forskningen inom demensområdet ut? Det här och mycket mer berättade Äldrecentrum om i en bilaga som distribuerades med Dagens Nyheters riksupplaga.

Genom reportage och artiklar vill vi lyfta goda exempel inom aktuell forskning, kompetens, utbildning- och utveckling. Kort sagt allt som kan ge de äldre de bästa förutsättningarna för ett fortsatt bra och värdigt liv. Tidningen gick ut nationellt till 790 000 läsare. 

Missade du tidningen så kan den laddas ner i kolumnen till höger

Publicerad 2014-06-25
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 25 juni 2014 - 08:37 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår