Fokus Äldre - DN bilaga

Vi står inför en äldreboom som kommer att innebära många nya utmaningar, minst för kommuner och landsting. För att kunna leva upp till samhällets och medborgarnas förväntningar på en god vård och omsorg behöver äldreomsorgen anpassas efter delvis nya förhållanden.

Just nu händer mycket inom äldreforskningen och stora utbildningssatsningar görs för att fler ska välja att arbeta inom vården och omsorgen om äldre. Det här och mycket berättade vi om i en tidningsbilaga som gavs ut den15 juni i Dagens Nyheter.

Publicerad 2013-06-17
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 17 juni 2013 - 16:32 © Äldrecentrum

Ladda ner

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår