Existentiell omsorg i vardagen

Närheten till döden är en del av omsorgens vardag. Vårdpersonalen behöver båda måna om den äldres kroppsliga behov likväl som hennes själsliga behov. Alla behöver vi få prata om meningen med livet och dela sina innersta tankar om döden med någon. Om vi hittar tilliten hos en annan människa så kan samtal om dessa, ibland svåra ämnen, minska oron och öka den äldres trygghet och livskvalitet. Det menar Äldrepedagogen och socionomen Christel Rosenberg som föreläste på vårens sista föreläsning i Äldrecentrums serie "Äldre och åldrandet".


Människan är mångdimensionell – att inte få uttrycka sina andliga behov leder till en känsla av meningslöshet och tomhet.
- Att skapa utrymme för den äldre att våga sätta ord på sina känslor och sitt lidande är viktigt. Det existentiella samtalet med den äldre måste omfatta alla dimensioner av människan och utgå från hennes behov, tankar, känslor och livssituation, säger Christel Rosenberg

Christel Rosenberg arbetar idag som äldrepedagog och socionom med existentiell inriktning på Malmö stad. Hon har bland annat skrivit FoU rapporten "Den existentiella sidan av åldrandet – inifrån". I rapporten kartlade Christel brukarnas behov av stöd i existentiella frågor, samt utvecklade metoder för verksamheten att möta dessa.

- Att möta äldres kroppsliga behov är inte nog. Omsorgen måste även se till den själsliga och den andliga dimensionen av människan. Att få berätta för någon som lyssnar, lindrar och ger den äldre hopp är viktigt.

Som gammal är man ofta trött och kan ha ont i kroppen och hur hanterar den äldre detta? Ofta behöver man sätta ord på vad som har blivit ens liv.

- Andlighet är viktigt för människans välbefinnande, för att förstå de dimensioner av livet som är större än oss själva. Man behöver inte vara troende för att vara andlig.

Vilken bild har den äldre av döden?
Bilden av döden kan se olika ut för olika människor, med ofta är den okänd och man saknar bilder och begrepp. Dessa måste vi hämta från livet. Det är viktig att personalen vet hur den äldre mår på insidan och får möjlighet att berätta sin livshistoria och sina val som formade livet.

Hur stödjer man andligt välbefinnande? Man måste skapa tillit och det sker genom ansikte mot ansikte. Man behöver ta sig tid och våga stanna kvar. Vara närvarande och lyhörd.
Christel berättade att hon ofta använder sig av palliativ vård filosofi som baseras på vad det innebär att vara människa.

- Det är viktigt att vi betraktar våra äldre som individer och inte försöker tillskriva dem egenskaper som gör att de kategoriseras och avpersonifieras.

Jag orkar inte, jag vill inte leva längre...jag har gjort mitt nu, jag är bara till besvär........Deltagarna på seminariet fick diskutera vad dessa ord väckte hos dem och vilket svar som de ger den äldre som uttrycker dessa ord.

- Sådana meningar sagda av den äldre är öppningsfrågor till det existentiella samtalet.

Publicerad 2014-05-23
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 23 maj 2014 - 11:46 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår