Ett hälsosamt åldrande

Äldrecentrums senaste rapport är en kunskapsöversikt över forskning som publicerats under perioden 2005-2012 om hur ett hälsosamt åldrande kan främjas på individnivå. Rapporten heter "Ett hälsosamt åldrande" och utgår från frågeställningen om vad den enskilde kan göra för att må bra på äldre dar?

Vi har under senaste århundradet ökat medellivslängden med otroliga 30 år. Samtidigt är det stora skillnader och fler borde kunna få fler friska år. Hälsan på äldre dar beror förstås i hög grad på levnadsvillkoren tidigare i livet, men det är aldrig för sent att påverka hälsan.

I denna rapport redovisas en kunskapsöversikt som summerar de viktigaste iakttagelserna, kompletterat med vissa svenska studier kring interventioner. Syftet med rapporten är att ta fram kunskap om vad som är viktigt för den äldre individen för att främja ett hälsosamt åldrande och belysa var det finns kunskapsluckor. Rapporten kan fungera som ett underlag för prioriteringar av folkhälsoinsatser i kommuner, landsting och organisationer och ge enskilda mer kunskap om hur livsstilen på äldre dar hänger ihop med hälsan.

 

 

Publicerad 2013-06-19
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 19 juni 2013 - 15:33 © Äldrecentrum

Kontakt

Sven Erik Wånell
Tel:08-690 58 68

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår