Effekter av lagen om valfrihet i äldreomsorgen

Regeringens särskilda utredare Greger Bengtsson bjöds måndagen den 20 januari in till SNS för att presentera sin utredning om effekterna av införande av lagen om valfrihetssystem (LOV) inom kommunala vård- och omsorgstjänster. På seminariet var även Äldrecentrums utredare Ingrid Hjalmarson inbjuden för att kommentera den nya statliga utredningen

Seminariet arrangeras inom ramen för SNS/IFN forskningsprogram "Från välfärdsstat till välfärdssamhälle"och frågorna som låg i fokus var bland annat om kvaliteten i äldreomsorgen har blivit bättre i de kommuner som tillämpat LOV?  Finns ett samband mellan vinstutdelning och kvalitet? Hur arbetar kommunerna med utvärdering och tillsyn? Har LOV underlättat för nya utförare att etablera sig? Bör LOV bli obligatorisk för alla kommuner?

Förutom Äldrecentrums medverkan fanns även professor Mats Bergman, som forskar om effekter av upphandling och kundval inom välfärdstjänster, på plats för att kommentera utredningen.

Hela seminariet filmades av SVT och finns att se i länken till höger.
 
Publicerad 2014-01-21
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 21 januari 2014 - 11:19 © Äldrecentrum

Länk

Kontakt

Ingrid Hjalmarson
Utredare
Tel: 08-690 58 13

Sven Erik Wånell
Utredare
Tel: 070-091 85 43

Ladda ner

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår