Docent Marti Parket har ordet

Det multidisciplinära åldrandet 

Under åren jag forskat om äldre människor har jag träffat forskare från många olika discipliner. Alla strävar mot att förstå människan och hur hon förändras över tid. Dock är utgångspunkter och modeller vitt skilda.

Sociologer studerar skillnader mellan olika grupper, såsom kvinnor och män, hög- och lågutbildade, invandrare och infödda. Psykologer studerar vad som händer i hjärnan, ekonomer pensionssystem. Demografer studerar hur befolkningspyramiden har ändrat form under åren och läkare vill veta vad som händer i kroppens vävnader och organ. Alla har kommit fram till värdefulla kunskaper om hur vi fungerar och vad som händer när vi – som individer och som samhälle – åldras.

Men människan är inte uppdelad i olika discipliner. Hon är en komplex varelse som består av både kropp och själ som interagerar inom ett socialt
sammanhang. Och alla forskare har endast bitar i ett stort pussel. Vem sätter ihop kunskaperna? Vem förstår till exempel varför det som händer i hjärnan och kroppen skiljer sig mellan olika grupper? Eller hur ändringar i befolkningens ålderssammansättning kommer att påverka hur det är att pensionera sig? Och vad har allt detta för konsekvenser när det gäller vård- och omsorgsbehov?

I den akademiska världen har varje forskare “sitt” område som ska försvaras i kampen om forskningsanslag och avancemang inom universitetet. Forskarvärlden måste samarbeta för att sätta ihop pusslet som de så ivrigt tagit isär i sina modeller. Detta kräver stor ödmjukhet och respekt för andras kompetensområden. De forskare som lyckas med detta, och som kan sätta sin egen forskning i ett större sammanhang, är de forskare som kommer att bidra mest till framsteg som förbättrar våra liv.

 

 

Marti G. Parker
Docent i socialgerontologi, Avdelningschef Aging Research Center (ARC).

 

 

Publicerad 2011-09-29
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 29 september 2011 - 13:47 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår