"Det är ni som utvecklar demensvården"

Likvärdig vård till alla patienter med demenssjukdom.

Det är ett mål som Ann-Katrin Edlund, från Svenska demensregistret lyfte under informationsträffen på Äldrecentrum.

Att ge patienter med demenssjukdom likvärdig behandling, oavsett vem som utför vårdinsatserna. Så vill Ann-Katrin Edlund, från Svenska demensregistret, ha det i framtiden. Men vägen dit är lång. Ett sätt att nå fram är att införa Nationella kvalitetsregister. Detta projekt har stöttats av regeringen och Sveriges kommuner och landsting. Registren ska fungera som ett verktyg där uppgifter kring patienter med demenssjukdom förs in, följs upp och analyseras.

-          Allt förbättringsarbete börjar närmast patienterna, det vill säga på den vårdenhet som möter patienten. Genom att analysera och följa upp sina egna resultat kan vårdenheterna förändra och förbättra sina insatser gentemot patienten, säger hon.

Maris Chamoun och Katarina Hoffmman, distriktssköterskor

En av de trettio besökarna på i informationsträffen på Äldrecentrum var Katrin Hoffmman, distriktsköterska från Tullinge vårdcentral. Hon kom till träffen för att få en större inblick i hur Svenska demensregistret är uppbyggt.

-          Självklart ska det vara lika uppföljning och lika vård till patienter oavsett var du söker den. Men problemet i dag är att det finns många landsting och att flera av dem har olika system att göra registreringar och uppföljningar i, säger hon.

Hon betonar även att många vårdanställda i dag jobbar under en hård tidspress och redan nu har flera arbetsuppgifter där olika typer av registrering ingår.

Ann-Katrin Edlund SveDem

Fakta om kvalitetsregistret SveDem

  • Registret ger en struktur till att registrera utredningar som gjorts kring en patient med demenssjukdom.
  • Registret fungerar som en väckarklocka. Det talar om när det är dags för en ny uppföljning av en patient.
  • Registret är ett statistiskt redskap som gör att varje liten vårdenhet kan jämföra den egna verksamhetens resultat med andra vårdenheter i länet och i riket. En jämförelse kan t.ex. vara att se hur lång tid en utredning tar efter det att patienten kontaktat vårdcentralen.
  • Registret kan användas som en checklista.
  • Registret följer Socialstyrelsens Nationella riktlinjer. 
Publicerad 2014-02-05
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 07 februari 2014 - 13:50 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår