Demensriktlinjerna för patienter är nu klar

Nu finns det en patientversion av Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Broschyren riktar sig till personer som vill veta mer om sin eller en närståendes vård och omsorg och tar upp de rekommendationer som är viktigast för patienter och anhöriga. Patientversionen av riktlinjerna kan användas som ett stöd för patienter och anhöriga i kontakten med hälso- och sjukvården och socialtjänsten och är extra tydlig och lätt att ta till sig även om man inte är insatt i sjukdomen. Den tar upp frågor om utredning av demenssjukdomen, läkemedel, aktiviteter och hjälpmedel med mera och är framtagen av Socialstyrelsen

De nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom lyfter fram betydelsen av en personcentrerad vård och omsorg, och sätter fokus på den drabbade som person snarare än på demenssjukdomen.

Publicerad 2011-06-17
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 17 juni 2011 - 15:53 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår