Demensbok för biståndshandläggare

Nu finns boken Om demensjukdom för biståndshandläggare att beställa. Boken är framtagen av Svenskt demencentrum och är den första i en serie av sex handböcker som vänder sig till olika målgrupper inom vård och omsorg. Böckerna kan läsas fristående men fungerar också som komplement och fördjupning till de avgiftsfria webbutbildningarna Demens ABC plus.

Biståndshandläggaren har en nyckelroll i vårdkedjan. Arbetet är många gånger komplicerat, särskilt när det gäller att bedöma omsorgsinsatser till personer med demenssjukdom. Om demensjukdom för biståndshandläggare tar upp hur gällande lagstiftning kan förenas med god etik i det praktiska arbetet.

Boken innehåller även fakta om de vanligaste demenssjukdomarna samt tips och råd vid bland annat bemötande, anhörigkontakter och uppföljning. I bokens verktygslåda finns dokument som kan vara användbara i arbetet och som kan laddas ned från Svenskt Demenscentrums webbplats.

Om demensjukdom för biståndshandläggare kostar 179 kr och kan beställas i länken till höger. 

Nästa handbok i serien Om demenssjukdom vänder sig till hemtjänst och väntas till sommaren.

Publicerad 2014-05-23
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 23 maj 2014 - 10:11 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår