Debatt: Hög tid att hjälpa unga demenssjuka

Dagens demensvård riktar sig idag till personer som insjuknar i en hög ålder, efter 65 år. Detta innebär att unga demenssjuka som ofta befinner sig mitt i livet inte får det stöd som behövs. Det menar tre debattörer i Aftonbladets senaste debattartikel. 

Alla undertecknade i debattartikeln har på nära håll upplevt hur det är att som ung drabbas av demenssjukdom och vill nu att alla ansvariga politiker och tjänstemän inom vården ska ta itu med problemen för unga demenssjuka – nu.

Läs hela artikeln i kolumnen till höger. 

Behov och resurser för yngre personer med demenssjukdom och deras anhöriga

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har undersökt situationen för yngre personer med demenssjukdom (yngre än 65 år) och deras anhöriga. Fokus har lagts på att beskriva de specifika problem och behov som finns och en kartläggning har gjorts av vilka befintliga resurser som erbjuds för att möta upp behoven.

Rapporten beskriver också vilka stödinsatser som idag erbjuds i länet. De förslag på åtgärder som avslutar rapporten visar att det finns en del att göra för att utveckla omhändertagandet.

Rapporten kan du ladda ner i kolumnen till höger eller beställa för 90 kr via info@aldrecentrum.se

Publicerad 2014-04-30
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 30 april 2014 - 10:17 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår