De mest sjuka äldres vård och omsorg – en beskrivning utifrån nationella indikatorer

Nu har Socialstyrelsen publicerat en rapport som Äldrecentrums direktör Sven-Erik Wånell och fil. dr Bettina Meinow har författat tilsammans med Socialstyrelsens projektledare, Ulla Höjgård. Rapporten heter "De mest sjuka äldres vård och omsorg – en beskrivning utifrån nationella indikatorer" och är en redovisning av ett antal indikatorer som kan användas på nationell, regional och lokal nivå för att följa utvecklingen av de mest sjuka äldres vård och omsorg.

Bakgrunden till rapporten är att Regeringen i juni 2011 gav Socialstyrelsen i uppdrag att inventera och föreslå ett begränsat antal relevanta mål-, prestations- och resultatindikatorer för uppföljning och analys på såväl nationell som lokal nivå av hur situationen för de mest sjuka äldre och deras anhöriga förändras.

I rapporten redovisar Socialstyrelsen ett antal indikatorer som kan användas på nationell, regional och lokal nivå för att följa utvecklingen av de mest sjuka äldres vård och omsorg. Redovisningen innehåller också en beskrivning av nuläget utifrån dessa indikatorer.

Beskrivningen bygger på indikatorer som Socialstyrelsen tidigare har använt för att följa utvecklingen av hälso- och sjukvården (1) och äldres vård och omsorg (2-4). Uppgifterna till vissa av de indikatorer som vi redovisar i denna rapport bygger på uppgifter för gruppen de mest sjuka äldre. Dessa uppgifter kommer från Socialstyrelsens patient-, läkemedels- och socialtjänstregister.

Projektledare för arbetet har varit Ulla Höjgård som tillsammans med Äldrecentrums direktör Sven-Erik Wånell och Bettina Meinow har författat rapporten. Även Mårten Lagergren vid Stiftelsen Äldrecentrum har utifrån den longitudinella befolkningsstudien Swedish National Study on Ageing and Care (SNAC) beskrivit de mest sjuka äldres funktionsförmåga och behov av stöd och hjälp. Ansvarig enhetschef vid Socialstyrelsen är Mona Heurgren.

Artikelnr 2011-12-6 - Publicerad www.socialstyrelsen.se, december 2011

Publicerad 2012-01-02
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 02 januari 2012 - 10:33 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår