Dåliga tänder påverkar hälsan negativt

I befolkningsstudien SNACK samlar man in data som ska ge mer information om vilken betydelse till exempel livsstil och tidigare sjukdomar har för hälsan när man blir äldre. Deltagarna i SNACK-studien är i åldrarna 60-96 år. De kallas till en första omgång tester och läkarundersökningar vid 60 års ålder. Sedan görs uppföljningar med regelbundna intervaller. De yngre kommer tillbaka för nya tester vart sjätte år och de äldre vart tredje.

Testdeltagarnas munhälsa
En del av SNACK-studien bedrivs i Blekinge och där får deltagarna inte bara träffa sjuksköterska, läkare och en psykolog. De får också göra en tandläkarundersökning.

Hittills har analyserna av det insamlade materialet fokuserat på parodontit, det vill säga tandlossning.
Tandlossning är en av människans vanligaste sjukdomar. Ca 40 procent av den vuxna befolkningen är drabbad. Sjukdomen kännetecknas av inflammationer i den vävnad som omger tanden. Får man inte hjälp leder sjukdomen till att man så småningom tappar tänderna.

Deltagarna i SNACK-Blekinges undersökning har i genomsnitt 19 av 28* tänder kvar, flera har rotfyllda tänder och endast 1 av 10 deltagare har inga rotfyllda tänder alls.

Regelbunden tandvård viktig för hälsan
SNACK-Blekinge har också tittat närmare på hur regelbunden tandvård påverkar tandhälsan. Bland de yngre äldre var det dubbelt så vanligt att man hade fler än 20 tänder kvar bland de som fick regelbunden tandvård (>1gång per år).

Bland de äldre testdeltagarna (> 81 år) var skillnaden ännu större. 37 procent av de som fick regelbunden tandvård hade mer än 20 tänder kvar. Bara 1.8 procent av de i samma ålderskategori som inte gick regelbundet till tandläkaren hade fler än 20 tänder kvar.


* Människan har normalt 20 mjölktänder som man tappar som barn och 28 permanenta tänder som vuxen, eller upp till 32 om alla visdomständer har utvecklats.


Publicerad 2013-01-24
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 24 januari 2013 - 12:18 © Äldrecentrum

Läs mer

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår