DN Debatt: Framtidens välfärd en stor börda för 200 kommuner

Läs dagens DN debatt som tar upp hur framtidens demografiska förändringar kommer att påverka enskilda kommuner.

"Ny SCB-prognos om framtida välfärden: Redan 2012 kommer 73 svenska kommuner att ha en ansträngd försörjningsbörda. Om 20 år handlar det om över 200 kommuner. SCB har på SEB:s uppdrag gjort en prognos om hur enskilda kommuner påverkas av de stora demografi ska förändringarna fram till 2040. Resultatet är anmärkningsvärt. Om 20 år finns enligt studien över 200 kommuner med en försörjningsbörda på 2,5 eller mer. Även kommuner som i dag är väl fungerande - till exempel Danderyd, Vellinge, Lund, Norrköping - kommer att påverkas av att allt färre måste försörja allt fler. Hela ”välfärdsgapet” kan inte fyllas med höjda skatter. Riksdag, regering, kommuner med fl era måste bidra till lösningar och privatpersoner vara beredda till att ta ett större eget ansvar för att trygga ålderdomen, skriver SEB:s Jens Magnusson.

 

Läs hela debattartikeln här 

Publicerad 2011-02-21
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 21 februari 2011 - 15:32 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår