Cornwall visar intresse för Äldrecentrums verksamhet

Under två dagar har representanter från myndigheter och intresseorganisationer i Cornwall besökt Stockholm för att ta del av Äldrecentrums och Lidingö stads gemensamma projekt ArbetSam. Den gemensamma nämnaren hos besökarna är att de alla arbetar med vård och stöd till vuxna i Cornwall.

De frågor som stod i fokus hos besökarna var att undersöka hur vi i Sverige hanterar de demografiska förändringarna som sker och då särskilt hur vi arbetar med att behålla kompetens för äldre arbetstagare. De var även intresserade av att lära sig mer om Stiftelsen Äldrecentrum och hur projektet SpråkSam, föregångare till ArbetSam, har arbetat med arbetsplatslärande.

Under två dagar fick de möjlighet att besöka en arbetsplats som har arbetat med projektet Språksam, träffa projektledare och chefer inom projektet samt besöka ett äldreboende. Gruppen hade även ett studiebesök på Äldrecentrum och fick ta del av vad Äldreforskningens hus har att erbjuda samt träffa representanter från Svenskt demenscentrum och Team Stockholms län, som är en del av den nationella satsningen "Bättre liv för sjuka äldre", som involverar kvalitetsregistren Senior alert och Svenska palliativregistret.


 

Publicerad 2011-09-07
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 07 september 2011 - 16:06 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår