Cirkusen kommer till äldreboenden

Nu erbjuds äldre och personer med demenssjukdomar en möjlighet att uppleva cirkus som föreställning och träning på sitt äldreboende. Detta blir möjligt genom Cirkusgruppen Cirkus Cirkör som ska besöka cirka 70 äldreboenden runt om i landet. Cirkusgruppen erbjuder gratis cirkusshow, cirkus prova-på för de äldre, fortbildning av personalen samt sittgympa.

- Cirkus Cirkörs devis är att allt är möjligt. Vi har i snart 20-års tid tränat barn och unga, med eller utan funktionsnedsättning och samarbetar med skolor och ungdomsverksamheter över hela Sverige och Europa. Vi vill att även äldre skall kunna ta del av cirkusen och få en rolig, fysisk och mentalt utmanande aktivitet i sin vardag, säger Mia Crusoe, verksamhetsledare för pedagogik och träning på Cirkus Cirkör i ett pressmeddelande.

Cirkusturnén ingår i projektet Cirkus Äldre De Luxe som förutom cirkusföreställningen erbjuder personal på äldreboenden fortbildas i hur de själva kan fortsätta ha rörelseträning med de äldre inspirerade av cirkus.

Satsningen på cirkus i äldrevården startade som ett pilotprojekt i Botkyrka kommun och genom stöd från PostkodLotteriet kan nu Cirkus Äldre De Luxe erbjudas till fler kommuner och landsting. Förutom fortbildningen till personalen kommer projektet även att vidareutbilda fler artistpedagoger för arbete med cirkusträning i en social kontext. Projektet kommer att avslutas med ett antal konferenser, seminarier och workshops i samarbete med Landsting och kommuner på olika ställen i landet.

För mer information kontakta:

Wiveca Dedering, producent, Cirkus Äldre De Lux. e-post: wiveca@cirkor.se

Mia Crusoe, verksamhetsledare pedagogik och träning Cirkus Cirkör. Tel 070-777 9372, e-post: mia@cirkor.se

Susanne Reuszner, kommunikationschef Cirkus Cirkör. Tel 070-218 46 51. E-post: susanne@cirkor.se

Publicerad 2014-02-06
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 06 februari 2014 - 16:36 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår