Checklista demens för hemtjänst – ett redskap och stöd för en personcentrerad omsorg

Onsdag den 4 december bjuder Äldrecentrum in till ett frukostseminarium för att presentera checklista Demens, ett verktyg för att ge stöd i kvalitetsarbetet för hemtjänstverksamheter. Checklistan har tagits fram av Äldrecentrum och Svenskt Demenscentrum i samarbete med Svenska Demensregistret (SveDem).

Checklista demens för hemtjänst är ett frågeformulär som utgår från Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Socialstyrelsens riktlinjer är rekommendationer som bygger på vetenskap och erfarenhet och syftar till att få en god och effektiv vård och omsorg i hela landet.

Checklistans syfte är att vara ett verksamhetsnära redskap för hemtjänstpersonalen i deras arbete med att följa och arbeta efter riktlinjerna på individnivå. Målet med checklistan är att varje person med demenssjukdom ska få en personcentrerad omsorg utifrån riktlinjerna. Det kan uppnås genom att arbetsgruppen runt de äldre personerna diskuterar och besvarar checklistans ja och nej-frågor om hur omsorgen ser ut för varje enskild person.

En ifylld checklista ger en bild av hur väl riktlinjerna följs för varje enskild person utifrån de insatser han eller hon har. I samband med att checklistan fylls i kan en planering göras över vilka eventuella åtgärder som är aktuella för varje person. Checklistan kan även fungera som ett kommunikationsunderlag i kontakten med primärvård och biståndshandläggare.

AnmälanAnmälan görs här senast den 29 november 2013. Seminariet är kostnadsfritt och anmälan är bindande, dock kan platsen överlåtas till annan person. Vid utebliven avbokning debiteras 500:-/person
Tid: Smörgås och kaffe serveras kl 7.45. Seminariet börjar kl 8.30 till 9.30
Plats: Stockholms läs Ädrecentrum, Gälegatan 16, 8 trappor.
Föreläsare: Tove Ahner, utvecklingsledare på Äldrecentrum och utredare på Svenskt Demenscentrum berättar om bakgrund till och syftet med Checklista demens för hemtjänst.
Lotten Lundeberg, teamledare i demensteamet i Enskede hemtjänst visar exempel och berättar om hur hon och hennes kollegor tycker det är att använda Checklista demens för hemtjänst.

För frågor angående frukostseminariet kontakta: Bengt Larsson, utvecklingschef, Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum bengt.larsson@aldrecentrum.se Tel. 08- 690 58 39.

Publicerad 2013-10-22
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 22 oktober 2013 - 10:27 © Äldrecentrum

Kontakt

Tove Ahner
Utvecklingsledare

Tel: 08-690 58 30
tove.ahner@aldrecentrum.se

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår