Broschyr om språkutveckling på arbetsplatsen

SpråkSam har nu tagit fram en brochyr som handlar om att språkutvekla arbetsplatsen. Broschyren bygger på erfarenheter från projektet och ger tips och ideer till hur en arbetsplats kan bli till en lärande och språkstimulerande miljö och arbeta för att stötta personal som inte har svenska som modersmål.

Broschyren ger även kunskap och inspiration till hela arbetsplatsen, både till chefer och anställda som vill få tips och ytterligare kunskap kring språk. Broschyren kan även användas av alla typer av arbetsplatser, både inom vård och omsorgen samt övriga ställen.

Broschyren hittar du i kolumnen till höger

Publicerad 2011-03-24
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 24 mars 2011 - 13:48 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår