Brist på vård och omsorgspersonal i framtiden

Inom de kommande tjugo åren blir bristen på vård och omsorgspersonal stor. Detta enligt SCBs (Statistiska centralbyrån) nya prognos som visar att år 2030 beräknas 170 000 personer med rätt utbildning att saknas inom vården. Bristen kommer att vara speciellt tydlig inom äldreomsorgen som väntas stå för drygt hälften av sysselsättningsökningen inom den offentliga tjänstesektorn.

SCB menar att det med nuvarande utbildningsdimensionering och om ungdomars studieval inte ändras kommer bristen på arbetskraft att bli mycket omfattande på sikt. Detta gäller framförallt gymnasialt omvårdnadsutbildade, dvs undersköterskor och vårdbiträden, men även grupper såsom sjuksköterskor och biomedicinska analytiker.

Även stora pensionsavgångar i samband med en snabbt åldrande befolkning skapar ett stort behov av personal till framförallt äldreomsorgen. Samtidigt som vi blir äldre minskar intresset för gymnasiets vård och omsorgsutbildningar vilket kommer att leda till att 170 000 personer kommer att saknas.

 

Publicerad 2012-01-26
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 26 januari 2012 - 09:10 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår