Behov och resurser för yngre personer med demenssjukdom och deras anhöriga

Cirka 1200 personer under 65 år är drabbade av demenssjukdomar i Stockholms län. Under 2012 diagnostiserades totalt 51 personer under 65 år med demenssjukdom. Gruppen var i genomsnitt 60 år och den yngsta 49 år, en fjärdedel arbetade fortfarande. En majoritet av de drabbade var kvinnor och ungefär tre av fyra var sammanboende och lika många var föräldrar. Nio personer var föräldrar till ett eller flera barn under 20 år.

Kunskapen om vad det innebär att drabbas av demenssjukdom i yngre åldrar måste bli bättre i samhället. Det uppkommer bland annat många onödiga och problematiska situationer därför att biståndshandläggare eller handläggare vid Försäkringskassan inte förstår konsekvenserna av demenssjukdomen.

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har undersökt situationen för yngre personer med demenssjukdom (yngre än 65 år) och deras anhöriga. Fokus har lagts på att beskriva de specifika problem och behov som finns och en kartläggning har gjorts av vilka befintliga resurser som erbjuds för att möta upp behoven.

Rapporten beskriver också vilka stödinsatser som idag erbjuds i länet. De förslag på åtgärder som avslutar rapporten visar att det finns en del att göra för att utveckla omhändertagandet.

Rapporten kan du ladda ner i kolumnen till höger eller beställa för 90 kr via info@aldrecentrum.se

Publicerad 2014-01-21
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 21 januari 2014 - 16:47 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår