Bättre liv för sjuka äldre - Nyhetsbrev

Team Stockholms län är en del av den nationella satsningen "Bättre liv för sjuka äldre", som involverar kvalitetsregistren Senior alert och Svenska palliativregistret. Målet är att utveckla vården, införa ett förebyggande arbetssätt och att sprida och öka kunskapen om resultat inom vård och omsorg.

I Team Stockholms senaste nyhetsbrev kan du bland annat läsa om aktuella utbildningar och föreläsningar.

Mer information om satsningen finner du i länken till höger

Publicerad 2012-10-26
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 26 oktober 2012 - 09:49 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår