Bättre liv för sjuka äldre - Nyhetsbrev

Team Stockholms län är en del av den nationella satsningen "Bättre liv för sjuka äldre". Satsningen omfattar bland annat kvalitetsregistren Senior alert och Svenska palliativregistret. Målet är att utveckla vården, införa ett förebyggande arbetssätt och att sprida och öka kunskapen om resultat inom vård och omsorg. Läs om vad som händer i Team Stockholms län i nummer 1:2014 av nyhetsbrevet.

Mer information om satsningen finner du i länken till höger

Publicerad 2012-06-29
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 29 juni 2012 - 11:00 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår