Bättre liv för sjuka äldre - Nyhetsbrev

Team Stockholms län är en del av den nationella satsningen "Bättre liv för sjuka äldre", som involverar kvalitetsregistren Senior alert och Svenska palliativregistret. Målet är att utveckla vården, införa ett förebyggande arbetssätt och att sprida och öka kunskapen om resultat inom vård och omsorg. Team Stockholm har nu kommit ut med årets första nyhetsbrev och där kan du läsa om vad som händer inom teamet.

Mer information om satsningen finner du i länken till höger

Publicerad 2012-04-10
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 10 april 2012 - 12:17 © Äldrecentrum

Länk

 Bättre liv för sjuka äldre - Team Stockholm

 

Kontakt

Anna Larsson
Tel: 08-690 58 21
Mobil: 0736-20 84 64

 

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår