Banbrytande forskning: Rådgivning om levnadsvanor förebygger minnesproblem

I en omfattande finländsk studie har man för första gången visat att minnesproblem kan förebyggas genom ett program för livsstilsförändringar med rådgivning och hälsokontroller. Resultatet av studien publicerades i den ansedda medicinska tidskriften Lancet den 12 mars, skriver Karolinska Institutet i ett pressmeddelande i dag. Under de två år som studien pågick hade de som ingick i kontrollgruppen 31 procent högre risk att drabbas av försämrat minne och nedsatt kognitiv funktion jämfört med de personer som fick rådgivning och träning i att ändra på sina levnadsvanor.

I studien deltog 1 260 finländska äldre personer som slumpmässigt delades in i två grupper, varav den ena fick sedvanlig hälsorådgivning medan den andra genomgick ett program för livsstilsförändringar med träning och rådgivning. I detta program ingick kostrådgivning, fysisk träning, minnesträning och kontroll av blodtryck, blodsocker och andra riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar. Kontrollgruppen, som fick sedvanlig hälsorådgivning, hade en betydligt högre risk för att drabbas av nedsatt minnesfunktion och försämrad informationshantering jämfört med den grupp som fick rådgivning och träning.

Deltagarnas erfarenheter av rådgivningen var mycket positiva. Trots att till exempel kostfrågorna var välbekanta för många, kunde en duktig dietist väcka deltagarnas intresse för näringsriktig mat.
– Jag känner att rådgivningen hjälpte mig. Jag gör inte längre studiens datorövningar, men jag har börjat lösa korsord. Jag märker att koncentrerat tänkande piggar upp. Att få vara med om den här rådgivningen och träningen var som att vinna på lotteri, säger Jaana Elonen, en av deltagarna i studien.

Praktiskt tillämpningsbar modell för förebyggande av minnessjukdomar 
Minnessjukdomar med gradvis försämring är en utmaning för folkhälsan och samhällsekonomin. I takt med att befolkningen åldras kommer allt fler människor att drabbas av dessa sjukdomar. Totalt 130 000 personer lider för närvarande av minnessjukdomar i Finland. Fram till 2050 kan antalet rentav fördubblas.

– Ökningen av antalet fall av minnessjukdomar är en av de största samhällsutmaningarna under de närmaste decennierna. Om de här resultaten kring förebyggande metoder kan omsättas i praktiken, har det en enorm betydelse för folkhälsan och ekonomin i Finland och även globalt, säger THL:s generaldirektör Juhani Eskola.

Professor Miia Kivipelto, som leder studien, hoppas att man genom aktiv rådgivning om levnadsvanor ska kunna skjuta upp insjuknandet med 5–10 år.

– Man uppskattar att antalet personer med minnessjukdomar rentav kunde halveras i världen med en sådan approach. Det vore en mycket stor framgång.

Den rådgivning om levnadsvanor som använts i FINGER-studien, så kallad intervention, erbjuder en modell som kan tillämpas för att förebygga minnessjukdomar i framtiden. Förebyggandet av minnessjukdomar borde jämställas med bekämpningen av andra folksjukdomar.

FINGER (Finnish Geriatric Intervention Study to Prevent Cognitive Impairment and Disability) är en studie som Institutet för hälsa och välfärd samordnar och som har utförts i samarbete mellan Östra Finlands universitet, Helsingfors universitet, Uleåborgs universitet och Karolinska Institutet i Sverige.  Studien har fått finansiellt stöd från bland annat Finlands Akademi, stiftelsen La Carita, stiftelsen Novo Nordisk, Folkpensionsanstalten, Juho Vainios stiftelse, Undervisnings- och kulturministeriet, Alzheimer's Research and Prevention Foundation och Alzheimer Association samt EVO- och VTR-finansiering.

Miia Kivipelto är professor vid Karolinska Institutet och verksam vid Aging Research Center, ARC, som finns i Äldreforskningens hus.

Läs mer om Aging Research Center.

Publicerad 2015-03-12
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 12 mars 2015 - 17:27 © Äldrecentrum

Läs mer om Aging Research Center

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår