Avgiftsfri utbildning i demens för primärvården

Demens ABC+
Svenskt demencentrum lanserar nu den första av sex webbutbildningar i serien Demens ABC plus. Utbildningen är avgiftsfri och vänder sig till alla yrkesgrupper på vårdcentraler, husläkarmottagningar och andra primärvårdsinrättningar. Den innehåller särskilda fördjupningar för läkare, arbetsterapeuter och sjuksköterskor.

Varför en primärvårdsutbildning i demens?
Primärvården har en nyckelroll i vårdkedjan. En tidig demensdiagnos ökar patientens möjligheter att få effektiv behandling och en god vård och omsorg. Det är också en förutsättning för att anhöriga ska få stöd i tid. I dagens starkt uppdrivna arbetstempo behövs kunskaper men också användbara redskap för att upptäcka och utreda demens och följa upp olika behandlingsinsatser.

Läs mer om utbildningen på Svenskt demenscentrums hemsida >> (länken öppnas i nytt fönster)

Publicerad 2012-10-04
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 04 oktober 2012 - 13:26 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår