Även de äldsta kan få bra hjälp vid urininkontinens

Urininkontinens kan ofta innebära sämre livskvalitet. Därför är det viktigt att utreda och behandla, oavsett ålder. Om man tar reda på vad läckaget beror på och i vilka situationer det uppstår kan man minska urininkontinens hos äldre på olika sätt. Behandlingarna är till exempel bäckenbottenträning, operation eller läkemedel.

SBU:s, Statens beredning för medicinsk utvärderings, granskning visar dessutom att basal omvårdnad för sköra äldre kan vara viktigt. Basal omvårdnad kan vara att träna personen att själv vara uppmärksam på när hon eller han behöver gå på toaletten och att hjälpa personen till toaletten. Fysisk träning som till exempel gångträning är också basal omvårdnad.

Det behövs mer forskning om behandling av urininkontinens, särskilt när det gäller sköra äldre som kan ha flera samverkande orsaker till inkontinens.

Trots att urininkontinens är en folksjukdom saknas det en strategi för utbildning av medarbetare inom området i vården, enligt rapporten.

 

Bakgrund:
SBU:s rapport granskar forskningen om urininkontinens hos personer över 65 år. I åldersgruppen uppskattar man att 30–40 procent har urininkontinens vilket motsvarar över en halv miljon människor. Sjukdomen kan minska livskvaliteten betydligt både hos den drabbade och hos anhöriga. Drygt hälften av dem som vårdas i hemmen uppges ha urininkontinens.

 

Publicerad 2013-10-08
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 08 oktober 2013 - 14:13 © Äldrecentrum

Ladda ner

Kontakt

  • Margareta Hammarström, professor, tel: 070-484 10 01
  • Patrik Midlöv, Läkare, tel: 073-079 13 63
  • Jenny Odeberg, projektledare tel: 08-412 32 46

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår