Att möta de anhöriga är en viktig del i omsorgsarbetet

Onsdagen den 27 april föreläste utredarna Ingrid Hjalmarson, Jenny Österman och Eva Norman för vård och omsorgspersonalen kring temat ” Att stötta anhöriga som vårdar sina närstående”. Föreläsningen skedde i seminarieform och är en av fyra i serien ”Om äldre och åldrandet” som Stiftelsen Äldrecentrum erbjuder personalen i äldreomsorgen under våren.


- Hur arbetar ni i familjer med boende där en anhörig vårdar en närstående?

Det var en av frågorna som diskuterades under seminariet. Deltagarna var personal från anhörigcenter, biståndshandläggare och hemtjänsten med flera och även om erfarenheterna var olika så ansåg de flesta att behovet att stötta den anhöriga är stort samtidigt som personalen själv behöver reflektera och diskutera med kollegor och andra kring den stöttande rollen som de förväntas bidra med.

- Vi som biståndshandläggare möter ofta anhöriga och vi behöver stötta dem genom att uppmärksamma deras behov och ge råd kring hur de anhöriga ska bli avlastad menade en av biståndshandläggarna i publiken.

Att vårda en anhörig är både positivt och negativt men forskningen visar att den positiva delen är övervägande sa Ingrid som berättade att några av de positiva aspekterna är att det är meningsfullt för den närstående och att det ger uppskattning. Samtidigt är det en möjlighet att fortsätta att bo tillsammans - att bevara sin relation med varandra.

Stödinsatser viktiga för att orka vårda en närstående. Vanliga skäl att tacka nej till hjälp är bl.a. kostnaden som tillkommer vid stödinsatsen. Men även lagarna påverkar den anhörigas möjlighet att få hjälp och stöd. Bland annat stod det tidigare i lagen att barnen hade ansvar för gamla föräldrar och att föräldrar hade ansvar för vuxna barn. Denna lag togs bort 1979 då ansvaret gick över till samhället. 1990 tillkom Soc lagen som menade att kommunerna BÖR erbjuda anhörigstöd, en lag som 2009 ändrades till SKA kommunerna erbjuda anhörigstöd. Trots att det nu står i lagen att kommunerna SKA stötta anhöriga så lever inte alla kommuner upp till detta.

Vidare presenterade föreläsarna vilka stödinsatser som finns idag och vad kommunerna satsar på samt hur stödinsatserna och samverkan kan utvecklas för att passa anhöriga och deras närstående,

Utredarna och föreläsarna, Ingrid, Eva och Jenny har alla varit delaktiga i ett antal rapporter kring anhörigstöd.

Publicerad 2011-04-28
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 28 april 2011 - 10:03 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår