Att möta äldre med tecken på psykisk ohälsa

Vårterminens första föreläsning i seminarieserien "Åldre och åldrandet" handlade om att möta äldre med tecken på psykisk ohälsa. Föreläste gjorde Susanne Rolfner – Suvanto, leg. sjuksköterska och fil. mag. i vårdpedagogik.

- När man fyller 65 år och har levt med en psykisk sjukdom hela livet blir man plötsligt bara gammal. Det innebär att den äldre med psykisk ohälsa ofta hamnar mellan äldreomsorgen och psykiatrin, och får därför inte den hjälp de behöver och har rätt till, sa Susanne

Susanne Rolfner Suvanto har stor erfarenhet av äldre, hon har arbetat som vårdchef, vårdutvecklare och kvalitetsuppföljare inom både äldreomsorgen och psykiatrin. Hon har även varit politiskt sakkunnig på Socialdepartementet, utredare på Socialstyrelsen och utbildningskoordinator på SKL.

För att kunna arbeta med äldre med psykisk ohälsa behöver man kunskap om vad det innebär och ofta kan äldre med psykisk ohälsa kategoriseras in i fyra delar:

  • att drabbas i samband med åldrandet (ångest och depressionssjukdomar)
  • att drabbas tidigt i livet och åldras
  • att drabbas av demenssjukdomar och annan psykisk ohälsa
  • att ha upplevt trauma i livet och åldrats

- Personalen kan ofta uppleva starka händelser i samband med den äldre som man inte förstår och en anledning kan vara att patienten/brukaren kan ha upplevt saker som personalen omedvetet triggar igång.

Fördomar och föreställningar

Vilken roll spelar våra föreställningar och fördomar om äldre och psykiskt sjuka i hur vi bemöter dem? Och vad kan man göra för att förbättra vården och bemötandet av dessa personer? Det var två huvudfrågor som Susanne utgick ifrån. För att ge tips om förhållningssätt och bemötande av äldre med psykisk ohälsa presenterade Susanne fallbeskrivningar från verkligheten som deltagarna fick diskutera olika lösningar på.

- Se behov och stirra dig inte blind på diagnos. Vissa behov är lite mer utmanande än andra och kan kännas mer obehagliga än andra. Ex oror, aggressivitet, sömn och matproblem samt hallucinationer och vanföreställningar.

Susanne berättade även om de vanligaste psykiska ohälsotillstånden som till exempel depression. Samtidigt påminde hon om att vissa saker kan handla om grundperson, att vissa är mer oroliga som person än andra.

- Det är viktigt att analysera när olika symtom uppkommer och vad de kan bero på. Ex mer oro på kvällen kan vara rädsla för mörker. Vi behöver ibland vara lite av en detektiv som ska lösa problem. Vissa problem kan också vara smittsamma, en orolig person påverkar andra, till och med personalen.

- Aggressivitet handlar ofta om rädsla. Fler personer hör röster än som har diagnos. Att personer hör röster behöver inte vara ett problem. Vi tar ofta åtgärder då en persons egenheter blir ett problem för oss och inte henne.

Föreläsningen avslutades med orden:
- Byt fokus från problem till att det är en person som behöver hjälp. Uppfinningsrikedom kan lösa många problem!

 

 

Publicerad 2012-02-17
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 17 februari 2012 - 15:57 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår