Arbetet måste fortsätta! SpråkSam är inte slutet utan början!

150 förväntansfulla personer klev in i konferenssalen på Van der Nootska Palatset tisdagen den 22 mars för att få ta del av SpråkSams slutkonferens. Dagen bjöd på reflektioner från vård och omsorgspersonal och lärare som deltagit i projektet SpråkSam samt forskare och utvärderare som följt arbetet.

På plats fanns även Amelie von Zweigbergk, statssekreterare på Utbildningsdepartementet med ansvar för bland annat jämställdhet och vuxenutbildning, Pierre Schellekens, chef för EU-kommissionens representationskontor i Sverige, och Joakim Larsson, äldre- och ytterstadsborgarråd i Stockholms stad som diskuterade hur integration och kompetensutveckling kan stärka kompetensen hos medarbetare som har sådana språk och kunskapsbrister att de riskerar att hamna utanför arbetsmarknaden.

Amelie von Zweigbergk inledde dagen med att berätta om regeringens fokus på integration som baserar sig på EU:s nya tillväxt- och sysselsättningsstrategi (Europa 2020). En strategi  som ska få fart på EU-ländernas ekonomier, skapa fler jobb och leda till högre tillväxt. Förutom regeringens fokus berättade Amelie om sitt eget egna brinnande engagemang för fortbildningen av SFI-lärare.

För att förstå hur andraspråksinlärningen fungerar och hur man lär sig ett andra språk som vuxen fanns professor Inger Lindberg från Stockholms Universitet på plats.
- Andraspråksinlärningen är ett individuellt och kollektivt arbete där vi alla har ett ansvar att se till att kommunikationen fungerar, sa Inger och påpekade hur viktigt det är att omgivningen har förståelse för vad det innebär att lära sig ett nytt språk i vuxen ålder. 
- Språket och identiteten hör ihop och är föränderlig över tid. Den förhandlas och konstrueras i möte med andra och när man pratar ett språk som man inte behärskar blir man begränsad i sin identitet upplyste Inger publiken om.

Representanter från arbetsplatserna beskrev hur de arbetat i projektet och hur de upplevt de år som projektet fortlöpt.
- Vi har genomfört en egen undersökning som visar att våra deltagare dokumenterar mer nu är innan projektet sa Leonel Vasques, språkombud på Skolörtens vård- och omsorgsboende.
- Det fanns ingen färdig mall som passade vår arbetsplats perfekt utan vi har utvecklat och anpassat projektet till vårt egna behov och verksamhet menade Agneta Hollingworth, chef på Skolörten.

Under projektets gång har arbetsplatserna erbjudits stöd. Detta stöd har bland annat bestått i chefscoachning, grupphandledning, språkföreläsningar och uppföljningssamtal. Hur stödet hade fungerat och varför behovet hade funnits presenterades på konferensen av projektets konsulter.

Högskolelektorerna från Södertörns högskola, Mats Landqvist och Ingela Tykesson presenterade sitt metodutvecklingsprojekt som de drivit under SpråkSams tid. I delprojektet var skrivuppgifter, diskussionsgrupper och rollspel en avgörande del som gav deltagarna möjlighet till reflektion och språklig medvetenhet. Även det andra metodutvecklingsprojektet lett av språkforskare Gunilla Jansson i samverkan med grupphandledning presenterades på konferensen. I Gunillas projekt har hon utvecklat en metod som syftar till att stärka vårdarbetarens medvetenhet om språk och kommunikation i omsorgsarbetet.
- Genom att objektifiera språkproblem så ställer man dem på bordet och därigenom kan man granska dem ur olika synvinklar sa Gunilla.

Joakim Larsson (M), äldreborgarråd klev på scenen efter lunch och talade om att språket är en viktig fråga som är lyft i bland annat äldrenämnde och att behovet av välutbildad personal alltid kommer att finnas.

Utvärderingen av SpråkSam har precis blivit klar och utvärderare Pia Juhlin och Ingrid Skeppstedt presenterade resultatet av utvärderingen som visade att projektet nått en stor del av sina högt uppsatta mål
- SpråkSam är ett utvecklingsprojekt som ska testa nya arbetssätt och ska därför inte nå alla mål, om alla mål nås är de istället för lågt satta sa Pia som påpekade att även omständigheterna påverkar resultat och att äldreomsorgen har ett speciellt utgångsläge med många omorganiseringar och utmaningar. 

Utvärderarna Pia Juhlin och Kerstin Skeppstedt var både eniga om att det är chefen och hennes/hans engagemang som är förutsättningen för att projektet ska lyckas.

Pia avslutade sin föreläsning med orden:
- Arbetet måste fortsätta! SpråkSam är inte slutet utan början!


 

Publicerad 2011-03-24
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 24 mars 2011 - 10:05 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår