ArbetSam nominerad till kvalitetsutmärkelse

För att bidra till utveckling och nytänkande i samband med språkinlärning har den Europeiska kommissionen lanserat en kvalitetsutmärkelse för språkundervisning, The European Label. Ett av de nominerade projekten till utmärkelsen är ArbetSam. Juryn för den Europeiska kvalitetsutmärkelsen var i veckan på besök på Serafens vård och omsorgsboende, en av arbetsplatserna som deltar i ArbetSam, för att bilda sig en uppfattning av projektet.

Juryns representanter som besökte Serfen var Eva Engdell från Undervisningsrådet på Skolverket och Annika Hellewell från Utbildningsdepartementet. På plats fick de träffa ansvariga lärare, elever, språkombud samt skolledningen.

Vårdlärare Christine Widén och Sfi-läraren Lena Jansson berättade att kartläggningen av de studerande sammanslaget med vad arbetsplats behöver la grunden till utbildningen.

- Lärandet skulle höra ihop med det som händer på arbetsplatsen. Kunskapen som lärs ut ska användas direkt, om inte är det inte en bra kunskap, sa Christine Widén.

Samarbetet med chefen var också en nyckelfaktor till en lyckad utbildning. Ett exempel på chefens engagemang var att hon skickade veckobreven först till studiegruppen och om inte de förstod informationen så skulle inte resten av arbetsplatsen förstå.

- Innan projektet startade visste inte cheferna hur stort problemet med språket egentligen var. Chefen kunde säga att de informerat alla anställda via mail så alla ska ha fått informationen men när vi såg att 8 av 10 har inte ens öppnat mailet så blev det uppenbart att det fanns brister, berättade Lena Jansson.

Både utvärderingen som är genomförd av ArbetSam samt feed back som lärarna har fått av arbetsplatsen visar hur väl utbildningen mottagits. Utbildningssatsningen startade många processer på arbetsplatsen och de studerande vågar nu prata på mötet och är mer engagerade på arbetsplatsen.

Samarbetet i fokus

Vårdlärare Christine Widén och Sfi-läraren Lena Jansson har samarbetet under studietiden och att arbeta tillsammans är ett nytt sätt för dem båda. Men väldigt uppskattat. Båda håller med om att språkinlärning i samband med yrkeskunskaperna har höjt de studerandes intresse.

- Vi har haft en ständig hantering av individuella förutsättningar där även gruppdynamiken spelat in. En person i en grupp på 12 kan påverka resten och därför är ledarskapet på arbetsplatsen viktig. Ledaren måste vara tydlig med att sämre språkkunskaper inte behöver betyda att man är sämre vårdpersonal.

Även språkombuden på arbetsplatsen fick komma och berätta för juryn hur de har arbetat med att stötta de studerande i sin språkliga utveckling.

- Omvårdnaden om den är äldre är kopplat till språket eftersom att den kommunikativa delen i bemötandet är så viktigt. Efter utbildningen vågar de studerande prata med anhöriga och vågar initiera och föra ett samtal.

Alla studerande är även stolta över den kunskapen som de fått. De har alla gjort framsteg, fler vill skriva protokoll på möten och dokumentationen har blivit bättre.

Språkombudet Bim Dahlberg berättade att de studerande har blivit gladare och att glad personal speglar av sig på de äldre.

- Allt går inte att mäta i betyg. Vi behöver bita huvudet av skammen och våga ha ett samtal. Vi har många olika kulturella bakgrunder här och då är det viktigt att reflektera över t.ex. hur det är i hemlandet och hur det är här.

Även språkombuden har utvecklats i sin roll.

- Vi lär oss vad våra personer med utländsk bakgrund har med sig i bagaget. Vi har fått mer förståelse för vad det innebär att lära sig ett nytt språk.

Zahra Sahli är en av dem som fått möjlighet att studera svenska och vård och omsorg och hon berättade att hon inte var speciellt positiv till att börja studera.

- Chefen sa att vi måste gå utbildningen, och om man måste göra något så är det aldrig kul. Men när vi fick träffa lärarna tyckte vi att det blev roligt och då längtade vi till studietillfällena. Nu när studierna är slut så saknar vi dem.

Efter presentationen av ArbetSam ska nu juryn utse en vinnare som får upp till 25 000 kronor och ska användas som lärande exempel i hela Europa. Vinnarna presenteras i december.

Projekten som är nominerade bedöms utifrån:

  • Europeiska dimensionen: projektet utgår från den språkliga mångfald som finns i Europa och ökar därmed den interkulturella förståelsen.
  • Motivationsskapande: projektet gör språkinlärningen attraktiv för eleverna/studenterna.
  • Kvalitativ/kvantitativ förbättring: projektet leder till att elever/studenter lär sig språket effektivt eller att de lär sig flera språk.
  • Nyskapande: nydanande projektet som använder kreativa och lösningar.
  • Inspirationskälla: projektet inspirerar andra språklärare, i andra sammanhang och i andra länder.
Publicerad 2013-10-03
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 03 oktober 2013 - 13:56 © Äldrecentrum

Kontakt

Kerstin Sjösvärd
Huvudprojektledare
Projekt ArbetSam 
 
Kerstin.sjosvard@lidingo.se
Tel 072-728 65 63Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår