ArbetSam bygger internationellt nätverk

I mitten på juni fick ArbetSam besök av två tyska yrkesskolor inom vård och omsorg, IWU från Sachsen och Ökus från Thüringen. Båda skolorna utbildar personer med invandrarbakgrund för framtida arbete inom äldreomsorgen. Därför var nyfikenheten stor på hur man arbetar med språkutveckling och arbetsplatslärande inom ArbetSam.

Att ta emot internationella studiebesök och att utveckla samarbete med liknande projekt inom EU är en del av arbetet inom ArbetSam. Målet är att bygga upp ett internationellt nätverk för arbetsplatslärande inom vård och omsorg. 

De två tyska yrkesskolorna IWU och Ökus bedriver, precis som ArbetSam, utbildningsinsatser med hjälp av pengar från Europeiska Socialfonden. Under besöket hittade man fler beröringspunkter. Både i Tyskland och Sverige ökar andelen äldre i befolkningen och behoven inom äldreomsorgen växer.

ArbetSam besök från Tyskland
Karin Eckert och Jürgen Breiter

Jürgen Breiter, projektkoordinator från yrkesskolan IWU berättade att man i den Tyska delstaten Sachsen satsar mycket på att försöka få arbetslösa, unga och personer med invandrarbakgrund, att utbilda sig inom vårdyrken.

– I Sachsen är 30 % av befolkningen över 65 år. Om vi ska klara det framtida vårdbehovet behöver vi utbilda och rekrytera ett stort antal personer.

Jürgen Breiter sa också att han tycker att det är bra om man kan hitta former för ett internationellt samarbete mellan de utbildningsprojekt som bedrivs med hjälp av medel från Europeiska Socialfonden.

– Att vi lär oss mer om de olika utbildningsprojekten bidrar till vår verksamhetsutveckling. Vi kan lära av varandra och göra utbildningarna bättre. Det är viktigt, inte minst för att få fler att vilja utbilda sig inom vård och omsorg.

Hoppas på ett ArbetSam i Tyskland

Karin Eckert från Ökus berättade att man i Thüringen redan satsar mycket på utbildningar med fokus på språk och integration för personer med invandrarbakgrund

– Jag är här för att dra lärdom av ArbetSam och för att se hur man arbetar med integration, språk- och arbetsplatslärande i Sverige. Inom ÖKUS arbetar vi med integration och språk, men vi erbjuder tyvärr inte någon arbetsplatsbaserad utbildning motsvarande ArbetSam. Så småningom hoppas jag att vi ska kunna starta en liknande utbildning.

Om ArbetSam
ArbetSam är projektet som startade efter det lyckade projektet SpråkSam som Äldrecentrum bedrev. Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden och projektägare är Lidingö stad som tillsammans med Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum driver projektet.

Projekt ArbetSam syftar till att stärka personer som arbetar inom äldreomsorgen och som på grund av bristande kompetens har en svag ställning på arbetsmarknaden. Genom att kompetensen på hela arbetsplatsen stärks förbättras kvaliteten i omsorgen men också det individuella lärandet.
Projektet ska utveckla lärande och språkutvecklande arbetsplatser.

Publicerad 2012-06-25
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 25 juni 2012 - 08:52 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår