År 2012 är Europaåret för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationer

2012 är utsett till Äldreåret av EU och ska öka medvetenheten om att äldre människors insatser är en samhällsinvestering och en tillgång. Målsättningen med Äldreåret är att underlätta för aktivt åldrande i Europa och syftar till att öka medvetenheten om att äldre människors insatser är en investering i samhället och samtidigt öka kunskapen om aktiviteter och insatser som främjar ett aktivt åldrande.

 

Äldreåret innebär att den svenska regeringen och myndigheter kommer att genomföra insatser under 2012 samtidigt som det finns möjlighet att söka medel från olika EU-program och fonder för ideella- och idéburna organisationer. Privata företag, kommuner, landsting, myndigheter, universitet och högskolor, kan också söka medel för lokala eller regionala projekt.

Ett aktivt åldrande betyder att:
• Skapa arbetstillfällen för äldre
• Ge äldre chansen att fullt ut delta i samhället
• Ge äldre möjlighet att aktivt bidra genom frivilligarbete
• Ge äldre förutsättningar för ett självständigt boende med hjälp av anpassade bostäder, infrastruktur, it-tjänster och transport.


Läs mer om Eu´s äldreår i länken till höger.

 

Publicerad 2012-01-17
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 17 januari 2012 - 10:34 © Äldrecentrum

Länk

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår